In de afgelopen maanden hebben we, in overleg met de gemeente Pijnacker-Nootdorp, een woningbouwplan ontwikkeld op de locatie Kerkweg 42 (Garagebedrijf Hoeke) voor herontwikkeling tot woningbouw. Voor de bestaande ondernemingsactiviteiten van Garagebedrijf Hoeke, onderzoekt zij de mogelijkheden tot verplaatsing van het bedrijf binnen de gemeente.

Het plan voorziet in de realisatie van 4 kleinere eengezinswoningen aan de Kerkweg en 4 ruime eengezinswoningen aan de A. Pijnackerstraat. Op het achterliggende binnenterrein is er plek voor tuinen, bergingen, 14 parkeerplekken en 7 garageboxen

Omdat de mening van omwonenden over de voorgenomen realisatie belangrijk is, hebben wij een digitale inspraak georganiseerd. Waar we normaliter graag op locatie het gesprek met omwonenden aangaan, is er nu vanwege COVID-19 geen mogelijkheid tot het houden van een inloopavond. Daarom hebben we ervoor gekozen omwonenden per brief te informeren en te verwijzen naar een website met informatie over de nieuwe ontwikkeling. Aansluitend vernemen we graag hun meningen en suggesties via een digitale enquete.