In november 2015 is de verkoop van het project HoornStaete succesvol gestart. Volg onderstaand het verdere verloop en de vorderingen van het project richting de start van de transformatie in de eerste uitgave van de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief wordt uitgebreid ingegaan op de stand van zaken met betrekking tot de omgevingsvergunning, de verkoop en informatie over bouwbedrijf Bakels en Ouwerkerk.

Tijdens de voorbereidingen en uitvoering van de transformatie zal De Maese Woningen u met regelmaat informeren over de voortgang van het project met nieuwsbrieven, zodat u te allen tijde goed geïnformeerd bent.