De Maese heeft de interne controles op de verwerking van persoonsgegevens tegen het licht gehouden. Met het in werking treden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, zijn een aantal werkwijze en gegevens opslag aangepast.

Hiermee gaan wij nog zorgvuldiger om met privacy gevoelige informatie, van onze kopers en woningzoekende. Het bewust worden van het belang hiervan is met alle medewerkers gedeeld.

Voor meer informatie, zie onze privacy & cookie statement.

 

“Privacy by default: alleen persoonsgegevens mogen worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van de verwerking.”