Het initiatief om de locatie ‘Het Parc’ te gaan herbestemmen en ontwikkelen is ontstaan door een toenemende vraag naar nieuwe woon- en werkruimte in de regio. De unieke ligging van de locatie tegen een groenzone nabij de Amstel en langs de A9, heeft eraan bijgedragen om ontwikkelplannen nu verder uit te werken, zodat vanaf 2019 een hoogwaardig woon-werk gebied kan worden gerealiseerd.

De Maese en Heijmans hebben ruime ervaring in gebiedsontwikkeling en delen de ambitie om bewoners en gebruikers centraal te stellen. Beide partijen zetten hun expertise in voor het activeren van leefgebieden door onder meer verscheidenheid in woonproducten en hoogwaardige kantoorruimten te ontwikkelen en realiseren.