De Plas van Reef in het stationsgebied van Leidschenveen-Ypenburg is een voormalige zandwinput van circa 10 hectare. De Plas van Reef, ook wel “De Put” genoemd, werd in het verleden door de nazaten van de familie  Reef als recreatiegebied voor de familie gebruikt en was daarom niet publiek toegankelijk. De ontwikkelcombinatie De Maese, Stebru en Leyten is inmiddels eigenaar van de Plas van Reef en wil deze prachtige plek openen voor zijn omgeving.

De plek heeft veel onbenut potentieel. Zowel ecologisch als functioneel maatschappelijk. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek, zal het uiteindelijke doel zijn om de Plas van Reef een waardevolle toevoeging met diverse functies te laten worden voor de stad Den Haag en in het bijzonder voor het stadsdeel Leidschenveen Ypenburg.

De ontwikkelcombinatie ziet de volgende kansen voor de Plas van Reef:

  • Een groene, waterrijke en levendige ontmoetingsplek;
  • Een gezonde en sociaal veilige leefomgeving;
  • Een multifunctionele gebiedsontwikkeling met voorzieningen die complementair zijn aan de monofunctionele omliggende woonwijken en de naastgelegen GAVI-kavel, kantoren en in aanbouw zijnde bioscoop;
  • Een strategische, maar geïsoleerd gelegen stationslocatie fijnmazig verbinden met zijn omgeving;

Projectinformatie Gebiedsontwikkeling
Ontwikkeling De Maese, Stebru, Leyten